Янков Консулт

Счетоводни и данъчни консултации

Цени

 

По наше мнение фирмата ни предоставя качествени и професионални услуги, ето защо сме определили и следните базови абонаментни месечни цени за нашия труд:

1. Фирми и физически лица нерегистрирани по ЗДДС

  Дейност на фирмата
Брой документи месечно Услуги Търговия Производство
До 30 документа  80  100  120 
От 31 До 100 документа  140  160  190 
Над 100 документа  По договаряне  По договаряне  По договаряне 

 

 

1. Фирми и физически лица регистрирани по ЗДДС

  Дейност на фирмата
Брой документи месечно  Услуги  Търговия  Производство 
До 30 документа  150  160  180 
До 80 документа  240  270  300 
До 100 документа  300  350  380 
Над 100 документа  По договаряне  По договаряне  По договаряне 

 1. ТРЗ услуги - цена по договаряне

Забележка:
Цените са в лева без ДДС 

  • В цената е включено и ТРЗ обслужване на до 5 /пет/ души персонал без значение на трудов или граждански договор/и
  • В цената е включено и годишно счетоводно приключване, изготвяне на ГФО, изготвяне на данъчна декларация и подаването на ГФО и данъчна декларация пред НСИ и НАП, ако към клиента е бил на абонаментно обслужване най-малко през последните 3 месеца на календарната година /октомври,ноември и декември/.
  • Клиенти регистрирани по Интрастат заплащат допълнителна сума по договаряне

 

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети и данъчни декларация / еднократна услуга/ - по договаряне