Янков Консулт

Счетоводни и данъчни консултации

Административни услуги

 

 

 

  • Извършване на регистрация по ЗДДС
  • Регистрация в Комисия за защита на личните данни
  • Регистрация в Национален осигурителен институт
  • Ползване на данъчен адрес
  • Деклариране на получени и предоставени заеми пред БНБ
  • Подаване на документи пред държавни и общински органи и институции
  • Изготвяне на договори и други документи в рамките на счетоводни и икономически компетенции