Янков Консулт

Счетоводни и данъчни консултации

Полезно

 
 
 

Новата практика на НАП при запечатването на търговските обекти след промените в ЗАНН

 
 
 
 
Срокът за промени на  софтуера за касови апарати и системи за управление на продажбите се променя до края на септември 2019 г.
 
 
Какво се променя при обжалването на данъчни актове.
 
 
Кой отпуск се ползва първо - платен или неплатен?
 
Издванане на Удостоверение А1 на командировани работници в ЕС
 

Отговорен ли е счетоводителят за данъчни и осигурителни задължения на фирмата?